M. KEMAL, HİLAFET İÇİN TOPLANAN PARALARI ZİMMETİNE GEÇİRDİ!

01-10-2017

M. KEMAL, HİLAFET İÇİN TOPLANAN PARALARI

ZİMMETİNE GEÇİRDİ!

 

1992 yılında Muhammed Metin Müftüoğlu (Kaplan) Hoca’mız tarafından sadeleştirilerek yayınlanan „Gizli Vesikalar“ adlı kitapçıkta şu vesika yer almakta idi:

Vesika: 26- „Hindistan’dan, Âlem-i İslam’dan gönderilen -nakdî yardımı- alıp, İş Bankası’nı kurmak!“

Hilâfet’in başkenti, emperyalist sömürgeciler tarafından işgal edildiği zaman, başta Anadolu müslümanları olmak üzere yeryüzündeki bütün müslümanlar Halife’nin esaretten kurtulması için çalışmaya koyuldular. Kazma, kürekle, ellerindeki bütün paraları da bu yolda harcayarak dinlerini muhafaza uğruna mücadele verdiler. Halife’nin esaretten kurtulması için Hind müslümanları da dualarıyla, paralarıyla destek verdiler. Hindistan’da yaşayan müslümanlar paraları toplayarak Anadolu’ya gönderdiler. Fakat M. Kemal bu paralara el koyarak zimmetine geçirdi.

Ümmet-i Muhammed Gazetesi devamlı surette M. Kemal denen hain adamın kirli çamaşırlarını bir bir ortaya döktü. Hind müslümanlarının gönderdiği paraları M. Kemal’in zimmetine geçirdiğini bu paralarla İş Bankası’nı kurduğunu belirtmişti. İş Bankası’nın kuruluş yıl dönümünde kemalistler de bu gerçeği itiraf etmek zorunda kaldılar. İş Bankası’nın arşivinin açıklanmasıyla Hindistan’dan gelen paraları M. Kemal’ın zimmetine geçirdiği, geri kalan para ile de İş Bankası’nı kurduğunu açıkladılar. Görünen köy kılavuz istemez!..


RISALE

ZÄHLER

Heute 1624
Insgesamt 3354567
Am meisten 7043
Durchschnitt 1442