ŞEHİD SEYYİD KUTUB ``ATATÜRK TÜRKİYE`DE DİNSİZLİK VE KAFİRLİK HAREKETİNİ BAŞLATMIŞTIR!``

01-10-2017

Müslümanlar dikkat! Türkçe'ye terceme edilen Fi'zilalil-Kur'an'da eksik terceme var! Eksik yapılan bölümü yayınlıyoruz: Şehid Seyyid Kutub:

''ATATÜRK TÜRKİYE'DE DİNSİZLİK VE KAFİRLİK HAREKETİNİ BAŞLATMIŞTIR!''

 

Düşüncesi ile etrafını aydınlatan, ileriyi çok iyi gören ve yüklendiği davayı ölümsüzleştiren, bütün gücü ile yalnız İslam'a ve Kur'an'a sarılan, nefsini yüce Allah'ın hükmüne teslim eden, Allah yolunda, canını ve bütün varlığını adayan, bütün çabası "Allah hükmünü" yeryüzünde hâkim ve üstün kılmak olan o büyük Şehid Seyyid Kutub (rahimehullah), küfrün ve emperyalizmin karanlık gecelerinin örttüğü ve ölüm uykularının alabildiğine uzadığı, hakkın çiğnendiği ve batılın hâkim kılındığı bir ülkede, yani Türkiye'de, M. Kemal'in İslam'a karşı yönelik yıkıcı ve kaldırışını "Fi'zilalil-Kur'an" isimli eserinin üçüncü cildinin, 1648. sayfasında kaleme alıp dile getirirken, eserleri ile dünya insanlarına ve özellikle müslümanlara ışık tutan yazarın bu eserini Türkçe'ye çevirmede onun Türkiye hakkında ifade ettiği gerçeği gizleyip, konforlu koltuklar üzerine oturup, parlak hayeller kurup, süslü kelimeler ve ifadeler kullanıp, tağutların gölgelerinden korktukları için tercümede sansur uygulayanlara sesleniyoruz. Bazı satılmış yazarlar gibi sadece rahatını ve maddî çıkarını düşünen, boyun eğen, hürriyeti bırakıp emperyalistlerin ayakları altında toz-topraklar gibi çiğnenmeğe razı olan korkak mütercim ve eli kalem tutan yazarlar gibi olmayın! Eli kalem tutan yazarlar, tek bir şartla, istedikleri her şeyi yapabilirler ve arzu ettikleri bütün işleri yerine getirebilirler. O da düşünceleri uğrunda seve seve kendilerini feda etmek ve bu yolda şehid olma şartıyla, söyledikleri sözlerin hak ve doğru olduğuna önce kendileri bütün kalpleri ile inanmaları ve bu uğurda herkesten önce bizzat kendileri canlarını feda etmelidirler.

O Seyyid Kutub ki; İslam sancağını omuzlarında taşıyan ve bu yolda yürüyenler için işaretler koyan mücahidler kafilesinin öncüsüdür. Evet o bu yolun haritasını kanı ile çizip, dinî inancı ve yüce davası uğrunda can verirken, dünyanın yalancı ve aldatıcı süsüne gönlünü kaptırmış yazarlar, şairler, edipler, mütercimler sizlere sesleniyoruz ve diyoruz ki: Maddî menfaatler peşinde koşmayı bırakın, imanınızla temiz yaşamayı isteyiniz. Yıllar öncesi M. Kemal'in Türkiye'deki kâfirleştirdiği rejimi örnek olarak verip açıklarken, sizlere ne oluyor da Fi'zilalil-Kur'an'ı terceme ederken sansür koyarak terceme ediyorsunuz. En azından eli kalem tutan mütercimler olarak, Şehid'in uğrunda kanını verip ifade ettiği bu gerçekleri terceme etmede, baskı altında tutulduğunuzu açıklayıp not düşebilirdiniz.

Asrın firavunlarından Cemal Abdunnasır'dan Şehid Seyyid Kutub'a idamından evvel gelen mesajın içeriği şöyleydi: "Şimdiye kadar yapmış olduğunuz hal ve hareketlerinizden, tavırlarınızdan, sözlerinizden vazgeçerseniz hakkınızda onaylanan idam hükmü kaldırılacaktır!" Şehidin cevabı ise: "Eğer ben idam edilmeyi edilmeyi hakkın emriyle hak etmiş olarak ipe gidiyorsam buna itiraz etmem haksızlıktır. Yok eğer bir batılın, münafığın, zalimin zulmüne kurban gidiyorsam, bir batıldan özür dileyecek kadar alçak değilim, alçalamam. Çünkü ben ulvî bir davayı temsil ediyorum. İslam yücedir, alçaklığı asla kabul etmez!"

Cumhuriyet döneminde de bu şehidler silsilesinin serdarı olan İskilipli Atıf Hoca ve benzerleri savunmalarında aynı ifadelere yer vermişlerdir. Çünkü mü'minlerin ruhu aynı şeyi konuşur!

"Bu dinin düşmanları içinde bulunduğumuz asırda, yeni nesiller üzerinde meydana gelen ve gelişmeye başlayan İslamî diriliş hareketlerini, elde ettikleri geniş tecrübeler ve insanların psikolojik yapılarını göz önünde bulundurarak ve ayrıca İslamî hareketin tarihini diğer tarihlere karşı son derece titizlikle inceleyip ve dikkatle araştırarak gözetleyip durmaktadırlar.

İslam dininin düşmanları bu kabilden hareketle; İslam'ın levhasını ortadan kaldırmak için son derece dikkat ve itina ile planlayıp hazırladıkları tuzakları, yeryüzünün tüm coğrafyasında yeşeren yeni İslamî diriliş hareketlerini ortadan kaldırma, yok etme ve sindirmeyi hedef alan örf ve adetleri, düşünceleri, yönelişleri, bir takım hareketleri ve organik yapıları değişik şekilde takdim ettiler. Ve tüm gayretleri ile bu birimlerin üzerine İslam tabelasını asmaya çalışmaktadırlar. Gerçekte; İslamî olmayan bu çirkin ve aldatıcı levhalar cahiliyete karşı gerçekci bir çıkışa engel olunması için hazırlanmıştır. Bu aldatıcı ve çirkin levhaların ve armaların arkasına gizlenmiş olan cahiliyetin gerçek çehresini gizlemek ve müslümanların bu aldatıcı levhaların peşinde koşarak gerçek cahiliyete karşı savaşmalarını engellemektedir.

Bu dinin düşmanları, bazı hareketler ve sistemlerin gerçeğini ilan etme hususunda, aynı şekilde takdim edelim derken tatkik hatası yapmışlardır. İslam'a karşı noksan ve çirkin olan cahiliyetin gerçek çehresini keşfetme konusunda gayr-i ihtiyarî olarak bir veya bir kaç defa hataya düşmüşlerdir. İslam'a taban tabana zıt olan yalancı cahiliyetin çehresini açıklamak ve belirtmek zorunda kalmışlardır.

Bundan en bariz ve en yakın örneği, Atatürk'ün Türkiye'de başlatmış olduğu kafir, dinsiz laik hareketidir. Türkiye'de başlatılan bu dinsizlik hareketinin zaruri yönü, şimaldan ve batıdan esen çirkin cahiliyet rüzgarıydı. Bu cahiliyet rüzgarının esmesine sebep olan ehl-i küfür, inanç görüşü adı altında müslüman toplum için başka bir yapılaşma ve görünüm arzetmeye ihtiyaç duymuştu.

Bu görünüm her ne kadar mücerred, muşahhas ve somut bir görünüm olsa da yine Hilâfet makamı altında temsil ediliyordu, Hilâfet namaz düğümü çözülmeden önce cözülen son düğümdü.

Bu taktik, Hz. Muhammed (s.a.v.)'in şu sözüne mutabıktır: "Bu din ilik ilik sökülecektir. Sökülecek olan ilk ilik idare, son ilik ise namazdır!" Lakin İslam'la savaşmak söz konusu olduğu zaman bir araya gelen ehl-i kitap ve dinsizlerden oluşan düşmanlar bu dinin düşmanlarının ta kendisidir! Türkiye'de Atatürk'ün başlatmış olduğu kâfir ve dinsizlik hareketinin içyüzünü ortaya koyma hususunda gerekli görünen mıntıkayı aşar aşmaz geri döndüler

Atatürk'ün dine yönelik olan bu yıkıcı hareketini temsil eden tali ilkelerini oluşturmak için, İslamî bir kisve ile örtbas etme hususunda ellerinden gelen tüm gayretleri sarfettiler. Sahte ve aldatıcı olan bu tabelaları, Atatürk'ün ilkelerinin anlaşılmaması için bir takım sahte levhaları set olarak kullanmaya son derece titizlik gösterdiler. Bu durum ise Atatürk'ün İslama'a karşı olan süprüntülerinden daha tehlikeliydi.

Kurulan bu sistemin gerçeğini gizlemede durmadan fitne çıkarıyorlardı. Bu dinsiz sistemi ayakta tutmak için iktisadî, siyasî ve fikri yönden destekleyip, kefil olup garanti altına aldılar. Ve böylece küfür odakları, dünya iletişim organları ve ajanların kalemleri ile bu İslamî olmayan sistemi himaye etme (koruma) sebeplerini hazırlamış oldular.

Ehl-i kitap ve din tanımayanlar aralarında değişik yardımlaşmalar takdim ederek, sahip oldukları tüm kuvvet, hile ve tecrübelerle karşılıklı yardımlaşmalarda bulundular. Eski ve yeni olan haçlı seferleri henüz son bulmuş değildir. Bugün dahi bu haçlı seferleri İslam ve İslam'ın düşmanları arasında amansız bir şekilde açık ve gözler önünde devam etmektedir."


RISALE

ZÄHLER

Heute 18
Insgesamt 3763166
Am meisten 7218
Durchschnitt 1509