``TÜRKLERİN BABASI BİR YAHUDİ OĞLU MUYDU``

01-10-2017

Yahudi „Aufbau“ = „İmar“ dergisi:

''TÜRKLERİN BABASI BİR YAHUDİ OĞLU MUYDU?''

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Alman asıllı yahudiler tarafından yayınlanan ve ABD’nin tek yahudi ama Almanca yayınlanan yayın organı olan „Aufbau“ = „İmar“ dergisinde bir yazı yayınlandı. „Aufbau“ adlı dergi 1934 yılından bu yana Almanya’dan ABD’ye göç etmiş yahudiler tarafından ABD’de yayınlanmakta, fakat Almanya’da da satılmaktadır.

Bu derginin 26 Kasım 1999 tarihli nüshasında çok dikkat çekici bir yazı yayınlandı. Yazının başlığı aynen şöyle idi: „Türkler’in Babası Bir Yahudi Oğlu muydu?“ Yazı şöyle devam etmekte: „Kemal Atatürk bir yahudi mi idi? Onun gerçekleştirmiş olduğu reformlar kendi özgeçmişiyle mi ilgiliydi? Bu sebepten dolayı mı yahudi Atatürk, Türk İslam’ının düşmanı oldu?“

Derginin Atina muhabirlerinden Heinz Gstrein’in kaleme almış olduğu yazıda bu sene de ölüm yıldönümünde Türk basınında tartışılan M. Kemal’in geçmişiyle ilgili tartışmaları özetleyen bir Yunan yahudi dergisi olan „Zachronoth“ adlı dergiden kesintiler alınmış. Yunanistan’daki Yahudi Cemaatleri Merkez Komitesi tarafından çıkarılan „Zachronoth“ adlı dergide, M. Kemal’in doğmuş olduğu Selanik kentinin tarihten beri „Balkan’ın Kudüs’ü“ olarak adlandırıldığı bildirilerek, M. Kemal’in geçmişinin „Dönme“ denilen ve Osmanlı’da en üst düzey görevlere gelebilmek için dışa dönük müslüman olduklarını iddia eden ve 17. yüzyıldan bu yana faaliyet gösteren bir yahudi cemaatına dayandığı iddia edildi. Şabatai Zevi denilen yahudi asıllı bir „sahte mehdi“ tarafından kurulduğu „Zachronoth“ adlı dergide iddia edilen „kuruluş“un en meşhur üyesinin de 1908 yılında Osmanlı’da vezir (bakan) olan Cavid Bey olduğu bildirildi.

Cavid Bey yahudi dergi tarafından, Osmanlı’nın yıkılma aşamasında siyonistlerle Filistin’de temsilcilikler kurulması yönünde masabaşına oturan ilk üst düzey yetkili olduğu, açıklandı.

M. Kemal’in yahudi „dönme“ olduğuna mühim kanıtın ise Osmanlı Sultanı kızlarından Kenize Murad’ın kaleme almış olduğu ve hatıralarını yazmış olduğu yazı gösterilmekte. Türkiye’de İslam’ın hükümranlığını sona erdirmede M. Kemal’in gayretinin „dönme“ geçmişiyle ilgili olduğu Kenize Murad tarafından iddia edilmiş.

İşte yahudi kaynaklı bir dergi M. Kemal hakkında böyle şeyler yazmakta! Yine Türkiye’de yayınlanmış „Dönme Tarihi“ adlı bir kitapta da M. Kemal’in „dönme“ olduğu dönmeler tarafından iddia edilmekte. Şimdi bazıları yine bizlere ölmüş gitmiş bir insanla ne hâlen uğraşıp durduğumuzu sorabilir. Evet M. Kemal ölüp gitmiştir; Küfrüyle, zulmüyle, Allah’a karşı tuğyanıyla ahirete göçmüştür. Yaptıklarının karşılığını elbette orada görecektir!

Fakat onun kurmuş olduğu „Kemalizm“ dini bugün Anadolu’muzda hüküm sürmektedir. Müslümanlara yönelik yapılan bütün zulümlerde M. Kemal’in peşinden giden kemalistler bize M. Kemal’in ilke ve inkilaplarını karşımıza getirmektedirler.

Merhum Cemaleddin Hoca’mızın dediği gibi, „Türkiye’de hangi taşın altını kaldırsanız, altından M. Kemal çıkmaktadır!“. Böyle durumda tabi ki bizler, M. Kemal’in ne mal olduğunu ortaya çıkarmamız lazımdır ki, „kemalizm“ dininin kurucusunun ne mal olduğunu bütün millet anlasın.

Bu yazılanlar, M. Kemal’in annesinin umumhânede görev yapan bir kadın olduğu iddiamıza da ters düşmemekte, hatta desteklemektedir. Çünkü Osmanlı’nın son dönemlerinde her ne kadar hoş olmasa da, dinimizce yasak olmasına rağmen, umumhâneler açılmıştı. Ve bu umumhânelerde daha çok yabancı asıllı kadınlar çalışmakta idi. M. Kemal’in peşinden giden kemalistlerin şu günlerde tekrar siyonist İsrail’le iyi ilişkiler içerisinde olması da, kendilerinin tam atalarının yolundan gittiklerini ortaya koymuştur. Artık ey insanlar! Aklımız yoksa, gözlerimiz, kulaklarımız da mı yok?


RISALE

ZÄHLER

Heute 1459
Insgesamt 3844473
Am meisten 7218
Durchschnitt 1522