NEYİN BAYRAMI ?

23-04-2018

Neyin bayramı?
23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim ve benzeri günler neyin bayramlarıdır? Bunlar Müslümanlar için birer bayram günü değil, birer kara gündür. Zira:
1- "Devletin dini İslam'dır" maddesinin anayasadan kaldırılmasının
2- Allah kanunlarını ve Kur'an hükümlerini kaldırmanın
3- Şeriat'ı ve şerr'iyye vekâletini lağvetmenin
4- Hilafet'i kaldırıp, Ümmet - i Muhammed'i Halifesiz bırakmanın
5- Mahkemelerden, ailelerden ve mekteplerden Kur'an'ı ve Kur'an hükümlerini kaldırmanın

Kâfir şapkası giymenin...
6- Cuma günkü tatili kaldırıp milyonlarca Müslüman'ın cumaya gitmesine engel olmanın
7- Medrese ve tekkeleri kapatıp, Ümmet - i Muhammed'in ilim ve feyz almalarına mani olmanın
8- Kur'an harflerini kaldırıp yerine Latin harflerini getirmenin
9- Mekteplerden din derslerini kaldırmanın
10- İslam takvimini kaldırıp, yerine İslam olmayan miladi takvimi kabul etmenin
11- Kılık kıyafeti değiştirmenin
12- Kadınların ve kızların namusundan ibaret olan başörtülerine el uzatmanın
13- Kâfir şapkasını giymenin
14- Halk evlerini açmanın, diskotek ve dans evlerine müsaade etmenin
15- 19 Mayıs'larda gelinlik kızları soyup soğana çevirerek mayısa bulaştırmanın
16- Meyhaneler açıp şarap içmeyi, fuhuş yuvalarında zina etmeyi, faiz alıp vermeyi serbest saymanın
17- Allah'a mahsus olan hakimiyet hakkını, kanun koyma yetkisini millete tanıyıp, milleti putlaştırmanın
18- Putlar önünde divan durup, saygı duruşu yapmanın
19- Devleti dinden, dini devletten ayırıp, dini devletsiz, devleti de dinsiz bırakmanın
20- Elhasıl küfrün ve kâfirleşmenin, putun ve putperestliğin temellerinin atıldığı günlerdir. İşte Mustafa Kemal'in getirdiği inkılaplar, devrimler ve devirmeler bunlardır. Ve işte, Kemalistlerin, övmekle bitiremedikleri devrimler bunlardır!

Başkalarına da okut!
Binaenaleyh herhangi bir Müslüman, bu günlere bayram gözüyle bakamaz ve bayram olarak kabul edemez! Çünkü bu günler; Müslüman'ın din ve imanına, Kur'an ve mukaddesatına, namus ve hürriyetine, haysiyet ve şerefine, tarih ve kültürüne, örf ve adetine karşı işlenen ihanet ve hıyanetin, vurulan darbe ve yapılan tahribatın, Müslümanların ağızlarına kilit vurmanın, karşı çıkanları darağaçlarında sallandırmanın veya zindanlara atıp korkunç işkencelere tabi tutmanın ve nihayet ehl - i iman'a kan kusturmanın temellerinin atıldığı, kararlarının alındığı günlerdir. Kalbinde azıcık imanı olan bir Müslüman, bu kara günleri nasıl bayram kabul edebilir?!. Oturup ağlaması ve kurtuluş çarelerini araması lazım gelirken, tertip edilen merasimlere, düzenlenen şenliklere nasıl katılabilir? Bu, onun dininin de, imanının da, nikâhının da gitmesine sebep olmaz mı?
Şayet katıldın ise, hemen Kelime - i Şahadet getir, tövbe ve istiğfar et, bir daha katılmamaya karar ver ve bu yazıyı başkalarına da okut.

Cemaleddin Hocaoğlu Kaplan (Rh.a)


RISALE

ZÄHLER

Heute 1282
Insgesamt 3844296
Am meisten 7218
Durchschnitt 1522