MÜKEMMEL BİR DİNE, MÜKEMMEL BİR TEBLİĞ GEREK

13-09-2017

MÜKEMMEL BİR DİNE, MÜKEMMEL BİR TEBLİĞ GEREK

 

 

Tebliğci kardeşlerimiz bilmelidirler ki; Bizler, "Elhamdulillah" mükemmellere sahibiz: Dinimiz mükemmel, dinin sahibi mükemmel, kaynağı mükemmel, örneği mükemmel, önderi mükemmel!..

Mükemmel: Mükemmel demek; herşeyi tamam, her yönüyle tamam, hangi yönden bakarsanız bakın, hangi yönden ele alırsanız alın, hep kemal ve mükemmel göreceksiniz, hep tamam bulacaksınız! Hiç eksiği ve gediği yok! Hiç noksanı ve fazlası yok? Hedef ve gayeye tıpatıp uygun! Usul ve kaideye harfiyyen mutabık! Akl-i selimin ve sağduyunun arzu ettiği vasıfta!..,

İşte, böyle olanlara "Mükemmel" denir. Bir başka tabirle; mutlak manada kamil ve kemal sahibi!..

Tekrar ediyoruz; biz müslümanız; İslam Dinine bağlıyız! Kur’an bizim kitabımız, Hz. Muhammed (s.a.v.), bizim peygamberimiz ve liderimiz! Bütün bunların üstünde Rabbimiz halikımız ve sahibimiz Allahü Azimüşşan’dır. Kemal sıfatlarla muttasıf, noksan sıfatlardan beri ve uzak! İlimde ve kudrette, görmede ve işitmede, yardım etmede ve rızık vermede, himaye ve vikayede hiç eksiği ve noksanı yok! Her şeyi bilir ve her şeyi görür, her şeye gücü yeter! Her şey O’nun iradesine bağlıdır! Murat ettiği her şey olur; hiç bir güç O’na engel olamaz! Murat etmediği bir şey de olamaz; hiç bir güç onu olduramaz! Mülk O’nun, meleküt O’nun, Kâniat O’nun! Dünya O’nun, ahiret O’nun!..

 

 

Artık bize ne olur?!

İşte; bizim böyle bir Rabbimiz var, böyle bir sahibimiz var! Artık bize ne olur?! Top kâr etmez! Dünya düşman olsa ne ehemmiyeti var. Yalnız kaldın, üzülmeye değmez! Mal gitti, mülk gitti endişe yok! Hapse atıldın, gam yeme! sürüldün, yurdundan atıldin, of deme! Sen sahipsiz değilsin! Bunların hepsi O Rabbin ve O sahibin ilmi ve iradesi altında cereyan ediyor, hepsi O Malik-i Zülcelalin mülkünde olup bitiyor, hepsi O hakim-i mutlakın hikmetinin altında yürüyor; hepsi O kadir-i mutlakın kader çizgisinde oluşmakta!..

Yeter ki, sen sahibini öyle bil, öyle sığın, oyle tevekkül et, öyle güven, öyle yürü, öyle koş, öyle çalış, öyle yaşa! Öyle bil, öyle bildir! Öyle anla, öyle anlat! Davetini, tebliğini öyle yap! Korkma maldan, korkma candan! Mal da O’nun, can da O’nun! Emir O’nun, ferman O’nun!..

 

 

Kemale kemal yakışır:

Evet; kemale kemal yakışır, mükemmelin hakkı mükemmeldir. Ne iman, ne güven; ne iltica ne tevekkül yarım olmaz! Mükemmele mükemmel gerek! Bir taraftan "Rabbim" de, diğer taraftan puttan, putçudan kork! Bir taraftan "inandım" de, diğer taraftan tağutlarla uzlaş! Bir taraftan "Tevekkül" de, diğer taraftan başkasının avucunda gözün! Bir taraftan "İhlas” de, diğer taraftan gösteriş yap, çalım sat! Bir taraftan "Hasbiyim" de, diğer taraftan para yığ, yatırım yap! Bir taraftan "müslümanım" de, diğer taraftan kendi kafana göre prensipler vazet ve onları ışıklarla tabir et! Bir taraftan İslam düşmanına "düşmanım" de, diğer taraftan ona benze! Bir taraftan "Hübel’i sevmem..." de, diğer taraftan resmini as! Bir taraftan "Peygamber varisiyim.." de, diğer taraftan madde-perest ol! Bir taraftan "Sarık sar, cübbe giy" diğer taraftan faize fetva ver! Bir taraftan "Şeriat, şeriat.." de, diğer taraftan illede parti, illede parti! Bir taraftan "Zalimlere en ufak meyille meyletmeyin, sonra size ateş çarpar!" de, diğer taraftan Kemalizm’in havarisi kesil, ilke ve inkılablarını koruyacağına yemin et ve altını imzala! Bir taraftan "Tarikata bağlıyım, takva ehliyim.." de, diğer taraftan sakalsız dolaş!..

 

 

Ey Tebliğci Kardeşlerim!

İşte; bunlar olmaz ve olamaz! Böyle davranışlar noksanlığın da ötesinde karanlıktır, tağutlarla uzlaşmadır, hakkı batıla karıştırmadır, düşmana benzemedir, taviz vermedir, parayı sevmedir, dünyayı ön plana almadır, sünnetsizliktir, hürmetsizliktir!..

Binaen aleyh; böyle aykırılıklarla, böyle yanlışlıklarla, böyle tavizlerle, böyle noksanlıklarla, böyle (sakalları kesme gibi) sünnetsizliklerle İslam’ın Devletine gidilmez! Çünkü, bunlar mükemmel değildir. Üstelik arızalardır, hastalıklardır, nifak hareketleridir! Mükemmele ancak mükemmel ile gidilir; Mükemmel bir davaya mükemmel bir davet, mükemmel bir tebliğ gerek!..

"Ancak güzel sözler O’na yükselir (kabul görür) O sözleri de salih amel yükseltir. Kötülükler kuranlara şiddetli bir azab vardır. Onların kurdukları tuzaklar hep boşa çıkar." (Sure 35:10)

 

"Allah güzeldir. Güzel olanı sever!" (Müslim)

 

"Allah temizdir. Temiz olanı sever (ve kabul eder)." (Tirmizi)

 

 

 

 

TEBLİĞ VE METOD - CEMALEDDİN BİN REŞİD  رحمة الله عليه


RISALE

ZÄHLER

Heute 1031
Insgesamt 415431
Am meisten 5598
Durchschnitt 929