Hilâfete Giden Yol - İmamü-L-Haremeyn el-Cüveyni

26-06-2023


 

Hilâfete Giden Yol 
İmamü-L-Haremeyn el-Cüveyni
Im Auftrag des Islam
 

Ürün Özellikleri:

  • Basım Yılı: 2023
  • Sayfa Sayısı: 96
  • Ebat: 11,5 x 17 cm
  • Dil:Türkçe
  • Orijinal Dili:Arapça
     

Kulluğu tam bir şekilde Allah’a (celle celâluhû) yapabilmek için İslâm Devleti’nin bulunması dînî bir zarurettir. İnsanların arasında adaleti ikâme etmek, kargaşayı ve terörü engellemek için ise dünyevî bir zarurettir. 

Bundan anlaşılıyor ki, İslâm Devleti kaybolduğunda geri getirmek için çalışıp gayret etmek en mühim vaciplerdendir. Kur'ân ve Sünnet’ten şer’î naslar bu devletin tabiatını ve gayesini açıklamış, beyan etmiştir. İslâm âlimleri bu nassları tefsir ve hadis kitaplarında şerh ederek hüküm çıkararak ele almışlardır.

İslâm Devleti ile alakalı olan bu hükümler diğer İslâm hükümleri ile iç içe olunca bazı İslâm âlimleri sadece İslâm Devleti ile alakalı hükümleri barındıran kitaplar tasnif etmişlerdir.

Bu kitaplardan bir tanesi de İmâmu’l-Haremeyn el-Cuveynî’nin “Ğıyâsu’l Ümem fi’t Tiyâsi’z Zulem” adlı kitabıdır. İşte elinizdeki kitap, bu eserin muhtasarıdır.


sipariş vermek için bu link'e tıklayınız:
https://www.aliyye.de/product-page/hilâfete-giden-yol-imamü-l-haremeyn-el-cüveyni

 


RISALE

ZÄHLER

Heute 934
Insgesamt 3843948
Am meisten 7218
Durchschnitt 1522