GÜNÜMÜZ PUTLARI VE PUTPERESTLERİ!...

13-09-2017

GÜNÜMÜZ PUTLARI VE PUTPERESTLERİ!..

 

Günümüz dünyasının putları sistemlerdir:

1- Faşist sistem bir puttur;

2- Komünist sistem bir puttur;

3- Kapitalist sistem bir puttur;

4- Demokratik sistem bir puttur;

5- Laik sistem (dini devletten ayırma) bir puttur;

6- Selanikli Kemal bir puttur;

7- Kemalist sistem bir puttur;

8- Particilik sistemi bir puttur;

9- Hakkı batıla karıştırma sistemi bir puttur;

10- Milliyetçilik ve ırkçılık sistemi bir puttur...

Günümüz dünyasının putperestleri (Ebu Cehilleri; yani müşrikleri; yani münafık ve kâfirleri):

Tüm parti liderleri ve bu arada Ecevit, İnönü, Deniz Baykal, Mesut, Demirel, Erbakan ve benzerleri birer müşriktir; cenazeleri kılınmaz!..

Cindoruk ve tüm meclis sakinleri birer müşriktir; cenazeleri kılınmaz. Sandık başına gidip bunları seçenler birer müşriktir; cenazeleri kılınmaz!.. Şeriat'ı değil; demokrasiyi ve laik düzeni seçen tüm memurlar birer müşriktir; cenazeleri kılınmaz!..

Ve bilcümle; "Hâkimiyyet kayıtsız ve şartsız Allah'ındır" demeyip, "milletindir" diyenler birer müşriktir; cenazeleri kılınmaz!

Binaenaleyh, bütün bunların tevbe-i nasuh ile tevbe etmeleri ve İslam Devleti'ni benimseyip Tevhid Bayrağı'nın altında toplanmaları kurtuluşun tek yoludur!

Not: 1- Bu yazdıklarımızı; cemaatlerine söylemeyen hocalar, müridlerine duyurmayan şeyhler, aynı zamanda birer dilsiz şeytan ve birer mel'undurlar!

2- Bu iki sınıf; yani hocalar ve dervişler, kısa zamanda üzerlerine düşeni yapmadıkları taktirde isim isim bunları teşhir edeceğiz!

3- Bütün bu yazdıklarım birer fetvadır! Neşriyat yoluyla tenkide açıktır; Ya cevab, ya kabul!..

4- Kaynaklar: Akaid kitabları, Ümmet-i Muhammed Gazetesi, Beyyine 1, Beyyine 2, Beyyine 3, Beyyine 4, Hâkimiyyet

 

Cemaleddin Hocaoğlu (Kaplan)

22 Zilkaide 1413 (14.05.1993)


RISALE

ZÄHLER

Heute 1514
Insgesamt 404218
Am meisten 5598
Durchschnitt 918